Yhdenvertaisuus

Jokaisella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta sosioekonomisesta asemasta. Mahdollisuuksien esteenä ei saa olla myöskään sukupuoleen, ikään, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät syyt.

Yksilölliset ratkaisut

Jokaista opiskelijaa tulee kohdella yksilönä niin kykyjensä, tavoitteidensa kuin myös elämäntilanteensa suhteen. Opiskelijalla tulee olla mahdollisimman suuri vapaus päättää oman tutkintonsa sisällöstä, sekä sen suoritustavoista.

Kestävä kehitys

Jokaisen opiskelijan on tunnettava vastuunsa ympäröivästä maailmasta. Opiskelijayhteisön tulee olla olla suunnannäyttäjä eettisten ja ekologisten valintojen suhteen, sekä edistettävä niitä niin kampuksella kuin kaupungissa.